วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ภาษา ไทย


คำศัพท์คำอ่าน
สวัสดีสวัสดีสะ-หวัด-ดี
ขอบคุณขอบคุณขอบ-คุน
สบายดีไหมสบายดีไหมสะ-บาย-ดี-ไหม
ยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักยิน-ดี-ที่-ได้-รู้-จัก
พบกันใหม่พบกันใหม่พบ-กัน-ใหม่
ลาก่อนลาก่อนลา-ก่อน
นอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดีนอน-หลับ-ฝัน-ดี
เชิญเชิญเชิน
ใช่ใช่ใช่
ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่-ใช่
อากาศดีจังอากาศดีจังอา-กาด-ดี-จัง
อากาศร้อนมากอากาศร้อนมากอา-กาด-ร้อน-มาก
อากาศหนาวมากอากาศร้อนมากอา-กาด-หนาว-มาก
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่-เปน-ไร
ขอโทษขอโทษขอ-โทด

ภาษา ฟิลิปปินส์

 คำศัพท์
สวัสดีกูมูสต้า (kumusta)
ขอบคุณซาลามัต (salamat)
สบายดีไหมกูมูสต้า กา (kumusta ka)
ยินดีที่ได้รู้จักนาตูตูวา นาอลัม โม (natutuwa na alam no)
พบกันใหม่มากิตา คายอง มูลิ (makita kayong muli)
ลาก่อนปาอาลัม (paalam)
นอนหลับฝันดีมาทูลอก นัง มาบูติ (matulog nang mabuti)
เชิญแมค อันยาย่า (mag-anyaya)
ใช่โอ้โอ (oo)
ไม่ใช่ฮินดี้ (hindi)
อากาศดีจังมากันดัง พานาฮอน (magandang panahon)
อากาศร้อนมากมัสยาดอง มาอินิท (masyadong mainit)
อากาศหนาวมากมัสยาดอง มาลามิค พานาฮอน
 (masyadong malamig panahon)
ไม่เป็นไรฮินดี้ บาเล (hindi bale)

ภาษา สิงคโปร์


 คำศัพท์
สวัสดีหนี ห่าว
ขอบคุณซี่ยย เซี่ย
สบายดีไหมหนี ห่าว
ยินดีที่ได้รู้จักเหิ่น เกา ซิ่ง เริ่น ชื่อ หนี่
พบกันใหม่ไจ้เจี้ยน
ลาก่อนไจ้เจี้ยน
นอนหลับฝันดีหวาน อัน
เชิญฮวน หยิง
ใช่ชื่อ
ไม่ใช่บู๋ชื่อ
อากาศดีจังเทียน ชี เหิ่น ห่าว
อากาศร้อนมากเทียน ชี เหิ่น เร่อ
อากาศหนาวมากเทียน ชี เหิ่น เหลิ่ง
ไม่เป็นไรเหมย เฉิน เมอ

ภาษา เมียนม่า

 คำศัพท์คำอ่าน
สวัสดีมิงกะลาบา มิง-กะ-ลา-บา
ขอบคุณเจซูติน บาแดเจ-ซู-ติน-บา-แด
สบายดีไหมเนก็องบาตะล้าเน-ก็อง-บา-ตะ-ล้า
ยินดีที่ได้รู้จักตุ๊ยยาดา หวันตาบ่าแดตุ๊ย-ยา-ดา-หวัน-ตา-บ่า-แด
พบกันใหม่อะติดตุ๊ยอะ-ติ๊ด-ตุ๊ย
ลาก่อนเจ๊ะ โจร แม่เจ๊ะ-โจน-แม่
นอนหลับฝันดีอิม แม่เก๊าแม่บ่าเสะอิม-แม่-เก๊า-แม่-บ่า-เสะ
เชิญดี เน ยา มาดี-เน-ยา-มา
ใช่โฮ๊ะ เดโฮ๊ะ-เด
ไม่ใช่มาโฮ๊ะบูมา-โฮ๊ะ-บู
อากาศดีจังยาดิอุตุเกาแน่ยา-ดิ-อุ-ตุ-เกา-แน่
อากาศร้อนมากยาดิอุอุตุปูแด่ยา-ดิ-อุ-อุ-ตุ-ปู-แด่
อากาศหนาวมากยาดิอุตุเอแด่ยา-ดิ-อุ-ตุ-เอ-แด่
ไม่เป็นไรปามามับชิบบูปา-มา-มับ-ชิบ-บู
ขอโทษเตา บั่น บ่า เต่เตา-บั่น-บ่า-เต

ภาษา เวียดนาม


 คำศัพท์
สวัสดีซินจ่าว
ขอบคุณก๊าม เอิน
สบายดีไหมแอง/จิ/โอง/บ่าก๊อแขวคง
ยินดีที่ได้รู้จักเริ๊ดวูยเดือกกัปแอง/จิ...
พบกันใหม่แหนกัปหลาย
ลาก่อนต๋ามเบียด
นอนหลับฝันดีจุ๊กหงูงอน
เชิญจ่าวหมึ่ง
ใช่เวิง
ไม่ใช่คง
อากาศดีจังแด็ปเจิ่ย
อากาศร้อนมากเจิ่ยหนอง
อากาศหนาวมากเจิ่อยแหล่ง
ไม่เป็นไรโคงซาวเดิว

ภาษา มาเลเซีย


 คำศัพท์
สวัสดีซาลามัด ดาตัง
ขอบคุณเตริมา กะชิ
สบายดีไหมอาปา กาบา
ยินดีที่ได้รู้จักเจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา
 (gembira dapat bertemu anda)
พบกันใหม่เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi)
ลาก่อนเซลามัต ติงกัล
นอนหลับฝันดีมิมปิ๊ มานิส
 (mimpi manis)
เชิญเม็นเจ็มพุด (menjemput)
ใช่ยา (ya)
ไม่ใช่ทีแด๊ก (tidak)
อากาศดีจังบาอิค คอค่า (baik cauca)
อากาศร้อนมากซังกัด พานัส
อากาศหนาวมากคอค่า ยัง ซังกัด เซจุ๊ค
 (cauca yang sangat sejuk)
ไม่เป็นไรทีแด๊ก อปาอาปา (tidak apa-apa)
  
 *หมายเหตุ : มาเลเซีย และ บรูไน ใช้ภาษาเดียวกัน

ภาษา ลาว


คำศัพท์
สวัสดีสะบายดี
ขอบคุณขอบใจ
สบายดีไหมสบายดีบ่
ยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ฮู้จัก
พบกันใหม่เห็นกันใหม่
ลาก่อนลาก่อน
นอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดี
เชิญเล่าแนเด้อ
ใช่แม่นแล้ว
ไม่ใช่บ่แม่น
อากาศดีจังอากาดสบายจัง
อากาศร้อนมากอากาดฮ้อน
อากาศหนาวมากอากาดหนาว
ไม่เป็นไรบ่เป็นหยัง